Technology

⚡Former BharatPe Co-Founder Ashneer Grover Tells Bhavik Koladiya To Stop Using His Name for Fame

By IANS

Ashneer Grover, former co-founder of BharatPe and the other co-founder of the fintech platform, Bhavik Koladiya, again came face-to-face on Twitter, with Grover telling Koladiya to stop using his name for fame and "get on with his life".

Read Full Story